Specialismen

Vertalingen

Vrijwel iedereen in Nederland beheerst de Engelse taal tot op zekere hoogte. Dit leidt echter niet vanzelfsprekend tot correcte Engelse teksten. Wilt u zeker weten dat uw tekst vloeiend is en de juiste betekenis weergeeft, dan is het raadzaam om een vertaler in te huren. Naast vertalingen Nederlands-Engels en Engels-Nederlands van archeologische en/of academische teksten, kunt u ook bij BCL Archaeological Support terecht voor correcties van zelf geschreven Engelse teksten.

Maaike Groot

Maaike Groot

Maaike is niet alleen opgeleid als archeoloog, maar is tevens afgestudeerd in de Engelse Taal- en Letterkunde. Daarnaast heeft ze tijdens haar studie in totaal 1,5 jaar in Engeland gewoond en onderhoudt ze nog steeds nauwe contacten met dit land. In 1999 is ze in de rechtbank van Amsterdam beëdigd als vertaler. De combinatie van haar kennis van de Engelse taal en haar eigen ervaring met het schrijven van wetenschappelijke en andere teksten maakt haar tot de aangewezen persoon voor het uitvoeren van vertalingen. Maaike heeft ervaring met het vertalen van wetenschappelijke artikelen, jaarverslagen, folders, teksten voor websites, onderzoeksaanvragen en (samenvattingen van) proefschriften.

Portfolio

CLUE: vertaling jaarverslagen (2009-2012)
CLUE: correctie Engelse tekst bundel Landscape Biographies (2012)
CLUE: vertaling brochure (2009)
CLUE: correctie Engelse tekst onderzoeksaanvraag (2011)

BIAX Consult: vertaling wetenschappelijke artikelen (2008, 2012)

VASVU: schrijven van een Engelstalig boekje ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan (2010)

Faculteit Letteren VU: vertaling folder Master Design Cultures (2009)
Faculteit Letteren VU : vertaling Cursusbrochure NT2 (2012)

ACVU-HBS: vertaling wetenschappelijk artikel (2008)

Particulieren: vertaling samenvatting diverse proefschriften (2009-2012)
Particulieren: correctie Engelse tekst wetenschappelijke artikelen (2008-2010)
BCL Archaeological Support
R.J.H. Fortuynstraat 125
1019 WK Amsterdam
T.020-4195723
M.0624-999600
E.info@bcl-support.nl

Copyright © 2024 BCL-support