Specialismen

Numismatiek

Bij BCL Archaeological Support kunt u ook terecht voor de determinaties en analyses van munten uit de Late IJzertijd en Romeinse periode.

Joris Aarts

Joris Aarts

Joris Aarts is afgestudeerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam in 1989. Zijn doctoraalscriptie bestond uit een inventarisatie en analyse van de Romeinse muntvondsten van het Maas-Demer-Scheldegebied. Hij werkte samen met de Britse archeoloog-numismaat Richard Reece en Clive Orton in het kader van een stage aan University College London in 1994. In 2000 promoveerde hij, wederom op een numismatisch onderwerp, met het proefschrift getiteld Coins or money? Exploring the monetization and functions of Roman coinage in Belgic Gaul and Lower Germany 50 BC -AD 450, waarvoor hij in 2001 de W.A. van Es-prijs ontving. Hierna nam hij deel als post-doc aan het NWO-project Roman Nijmegen: Headquarters and Capital in the Region of the Batavians , een samenwerkingsverband tussen de UVA, de ROB en de VU. Zijn onderzoek betrof de monetarisering van het Bataafse gebied in de Romeinse tijd, resulterend in een aantal artikelen. Vanaf 1996 is hij ook werkzaam als universitair docent in de Archeologie van Noordwest-europa aan de Vrije Universiteit. Naast andere vakken doceert hij ook Antieke numismatiek op Bachelor- en Masterniveau. In de loop van de tijd heeft Joris Aarts door zijn onderzoeksprojecten, maar ook door …een ruime ervaring opgedaan met het determineren en analyseren van munten uit de Late IJzertijd en Romeinse periode, vaak resulterend in een bijdrage aan de basisrapportages van diverse Archeologische veldprojecten. Daarom heeft hij een grote expertise opgebouwd in zowel de practische vaardigheden van numismatisch onderzoek, als in archeologisch-numismatische analyses op elk niveau. Hij is bekend met de laatste ontwikkelingen in het wetenschappelijk veld, en kan ook helpen met het formuleren van vraagstellingen voor PvE’s die een numismatische component hebben.

Portfolio

BCL Archaeological Support
R.J.H. Fortuynstraat 125
1019 WK Amsterdam
T.020-4195723
M.0624-999600
E.info@bcl-support.nl

Copyright © 2024 BCL-support